Новини
 • Оновлення сайту

 • Добавлені фото в розділ "Об'єкти"

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, КОНСТРУЮВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ НАФТОГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ

ЛІЦЕНЗІЯ № 208241 ОТ 13.01.2005

ТОВ"ГАРАНТІЯ" розробляє установки та окреме обладнання для підприємств нафтогазового комплексу та схожих ланок промисловості.

Наші технології:

 1. Підготовка газу газових родовищ;
  1. абсорбційна осушка;адсорбційна осушка;очистка газу від сірчаних сполук;
  2. регенерація абсорбентів та інгібіторів гідратоутворення.
 2. Підготовка попутного нафтового газу, природного газу та газоконденсатних родовищ:
  1. метод низькотемпературної ректифікації (НТР);метод низькотемпературної абсорбції (НТА);
  2. метод низькотемпературної сепарації (НТС);
 3. Газофракціонування ШФЛВ та нестабільних конденсатів з виділенням індивідуальних компонентів та фракцій моторного палива;
 4. Отримання холоду з використанням вуглеводневих хладоагентів;
 5. Процеси первинної переробки нафти та вуглеводневого конденсату (АТ, АВТ);


Наші установки:

 1. Установки абсорбційної осушки природного та попутного нафтового газу.
 2. Установки адсорбційної осушки газу.
 3. Установки очистки газу від сірчаних сполук.
 4. Установки регенерації та очистки інгібіторів гідратоутворення.
 5. Установки НТР.
 6. Установки НТА.
 7. Установки НТС.
 8. Установки стабілізації вуглеводневого конденсату.
 9. Установки переробки вуглеводневого конденсату.
 10. Установки первинної переробки нафти.
 11. Установки регенерації відпрацьованих мінеральних мастил.
 12. Установки первинної підготовки нафти.


Наше обладнання:

 1. Сепаратори: (сітчасті, з відбійними елементами та ін.).
 2. Фільтри-сепаратори газові.
 3. Фільтри рідинні тонкої очистки.
 4. Адсорбери.
 5. Абсорбери (тарільчаті). Колони ректифікаційні (з регулярною насадкою, з сітчастими, клапани, колпачковими тарілками та ін.).
 6. Теплообмінники "газ-газ", "газ-конденсат", "газ-вода".
 7. Фазові розділювачі.
 8. Ємності (наземні, підземні).
 9. Ємності для ЗВГ (зріджених вуглеводневих газів).
 10. Ежектори (газові, рідинно-газові).
 11. Підігрівачі (газу, теплоносіїв, абсорбентів, інгібіторів гідратоутворення та ін.).


Установка сепарації газу та регенерації метанолу на Олішевському ПХГ


Установка переробки вуглеводневої сировини 40000т


Установка переробки вуглеводневої сировини 30000т


Установка переробки нафти 80000 т/рік


Установка регенерації ДЕГу на Богородчанскому ПХГ


Установка осушки газу для малодебітних родовищ


Блок регенерації ДЕГу


Установка ежектування парів МТБЕ


Блок доохолодження - Дашава


Блок регенерації ДЕГу - Богородчани


Блок заміру та редуцирування газу - КС Рогатин


Гуцулівка


МТБЕ


Цеолітова установка
 

Проект 2004 р.


Установка осушення газу для малодебітних родовищ

Проект 2005 р.


Блок доохолодженя гліколя

Проект 2005 р.


Установка переробки вуглеводневого конденсату 10000 т/рік

Проект 2006 р.


Блок регенерації ДЕГу

Проект 2003 р.


Насосна перекачки нафтопродуктів

Проект 2003 р.


Установка переробки нафти 80000 т/рік
Copyright 2007 - ТОВ "Гарантія", м. Київ, вул. Драгоманова, 1Б, офіс 1, т./ф. (044) 593-22-40
E-mail: garantia@i.com.ua